nedelja, 27. november 2016

Zakaj kampanje za dobrobit živali in single-issue kampanje NEOBHODNO promovirajo izkoriščanje živali

19. marec, 2016 /avtor Gary L. Francione

Namen kampanj za welfare reforme [kampanj za dobrobit izkoriščanih živali: npr. prizadevanje za večje kletke, "prosto" rejo, "humanejši" zakol, ipd.; op.p.] in single-issue kampanj [kampanj proti določenemu živalskemu produktu ali obliki izkoriščanja: npr. zavzemanje proti krznu, lovu, vivisekciji, cirkusom, bikoborbam, ipd.; op.p.] je vzpostaviti koalicije podpornikov, ki vključujejo tiste, ki verjamejo, da je izkoriščanje živali samo po sebi sprejemljivo in nasprotujejo le tisti obliki izkoriščanja živali, na katero se nanaša posamezna kampanja. Takšne kampanje morajo poiskati najmanjši skupni imenovalec med vključenimi v koalicijo, kajti v nasprotnem primeru bi izgubile ta del koalicije.

In ravno v tem je težava.

Welfare kampanja, ki ima za cilj postopno opuščanje ograd za breje svinje, si prizadeva vzpostaviti koalicijo, ki vključuje ljudi, ki jedo živila živalskega izvora, vključno s svinjino, a se strinjajo, da ograde za breje svinje niso "humane". Welfare kampanja, ki ima za cilj postopno opuščanje konvencionalnih baterijskih kletk za kokoši nesnice, si prizadeva vzpostaviti koalicijo, ki vključuje ljudi, ki jedo jajca kokoši, ki so zaprte v "izboljšane" konvencionalne kletke ali v hlev "talne" ali "proste" reje. Single-issue kampanja, ki se osredotoča na nasprotovanje foie gras [jetrna pašteta prisilno pitanih gosi oz. rac; op.p.], si prizadeva vzpostaviti koalicijo, ki bo vključevala ljudi, ki jedo meso, a mislijo, da se foie gras v moralnem smislu razlikuje od ostalega mesa. Single-issue kampanja, ki se osredotoča na meso, si prizadeva vzpostaviti koalicijo, ki bo vključevala ljudi, ki uživajo mlečne izdelke in jajca. Single-issue kampanja, ki se osredotoča na krzno, si prizadeva vzpostaviti koalicijo ljudi, ki nosijo volno, usnje ali svilo namesto krzna.  

Ker si welfare in single-issue kampanje prizadevajo vzpostaviti koalicijo ljudi, katerih velika večina sodeluje pri ravnanju, ki se v ničemer ne razlikuje od vsebine na katero cilja določena welfare ali single-issue kampanja, ki jo podpirajo, te kampanje neobhodno promovirajo tisto izkoriščanje živali, ki ni predmet te welfare ali single-issue kampanje. Namreč, tovrstne kampanje morajo tiste oblike izkoriščanja oz. proizvode, ki niso predmet single-issue kampanje (a se v moralnem smislu ne razlikujejo od nje), označiti kot bolj "humane" oz. "sočutne", in to ne le v dejanskem pomenu (da povzročajo domnevno manj trpljenja), pač pa v normativnem oz. moralnem smislu. Z drugimi besedami, kampanje za welfare reforme in single-issue kampanje sporočajo javnosti, da je domnevno reformirana oblika izkoriščanja živali oz. tisti živalski proizvod, ki ni predmet te kampanje, tisto, česar bi se morali ljudje posluževati in podpirati.  

Torej, kampanje proti ogradam za breje svinje morajo promovirati svinjino, ki prihaja iz reje brez ograd kot normativno zaželeno izbiro – kot nekaj, kar bi morali ljudje podpirati in konzumirati. Če bi kampanja kakorkoli namignila, da je vsakršno uživanje mesa ali samo vse svinjine nemoralno, potem bi tisti, ki nasprotujejo ogradam za svinje, a sicer na splošno menijo, da ni z uživanjem mesa ali svinjine nič narobe, ne podprli te kampanje in ne bi donirali zanjo.

Če povemo preprosto: če Mary uživa meso, a se strinja, da so ograde za breje svinje krute, potem bo donirala izključno takšni kampanji za katero razume, da pravi, da je uživanje preostalih živalskih proizvodov moralno boljše od uživanja svinjine rejene v ogradah in da je njeno ravnanje bolj moralno od ravnanja tistih, ki uživajo svinjino rejeno v ogradah. Mary zagotovo ne bo podprla in donirala takšni kampanji, ki pravi, da je to kar počne sama enako nemoralno kot to, kar počno tisti, ki uživajo svinjino rejeno v ogradah. Kot zlahka vidimo, je posledica te situacije pošiljanje sporočila, da je Maryjino izkoriščanje živali moralno sprejemljivo.

Single-issue kampanja proti jetrni pašteti prisilno pitanih gosi oz. rac, foie gras, mora promovirati idejo, da je jesti zrezek, piščanca, ribe ali jetrno pašteto, ki ni rezultat prisilnega pitanja, tisto, kar bi morali ljudje početi. Če bi kampanja kakorkoli namignila, da bi morali ljudje prenehati jesti vse živalske proizvode ali samo vse meso, potem bi tisti, ki menijo, da sicer ni prav prisilno pitati gosi oz. race, a celokupno gledano jedenje živalskih proizvodov ni sporno, ne podprli te kampanje oz. ne bi donirali zanjo. Single-issue kampanja proti krznu mora promovirati idejo, da naj ljudje nosijo raje volno ali usnje namesto krzna. Če bi kampanja proti krznu kakorkoli namignila, da je enako nemoralno kot krzno nositi tudi volno in usnje, potem bi tisti, ki menijo, da je grozljivo pobijati tjulnjeve mladičke z železnimi palicami (za pridobitev tjulnjevega krzna) ali loviti lisice s pastmi (za pridobitev lisičjega krzna), a nosijo volno in usnje, ne podprli te kampanje oz. ne bi donirali zanjo. Kampanja proti ogradam za breje svinje ne more biti razumljena kot spodbujanje k ne-jedenju svinjine, mesa in drugih živalskih proizvodov, kajti sestava koalicije ne bi uspela, zato ker je tisti, ki jedo svinjino oz. druge živalske proizvode, ne bi podprli.

Vse tovrstne kampanje, ki si prizadevajo za regulacije na področju izkoriščanja živali, se morajo pretvarjati, da se ravnanje ali proizvod, na katerega se nanaša posamezna regulacijska kampanja, v moralnem smislu razlikuje od ravnanj ali proizvodov, ki niso predmet kampanje ter da so slednje moralno zaželene alternative. Če se tistim, ki nadaljujejo s sodelovanjem pri izkoriščanju živali ne reče, da jih njihovo izkoriščanje dela "sočutne", potem ne bodo podprli teh regulacijskih kampanj. Ljudi je treba pripraviti do tega, da se počutijo prijetno in le-to se doseže z zahrbtno pretvezo, da je predmet kampanje nemoralen, medtem ko njihovo ravnanje ni nemoralno oz. je precej manj nemoralno.

Dejansko imajo vse koalicije, ki sestavljajo kampanje za welfare reforme in single-issue kampanje eno skupno stvar: vključujejo širok spekter ljudi, ki jim je "mar" za živali in promovirajo izkoriščanje, ki je domnevno bolj "humano" oz. spodbujajo uporabo tistih živalskih proizvodov, ki niso predmet kampanje.

Še posebej škodljiv učinek teh koalicij se odraža v tem, da povsem izničijo moralni imperativ veganstva, kar bomo podrobneje razdelali v poglavju o Abolicionističnem načelu št. 3. Z združevanjem neveganov in veganov (se pravi, tistih veganov, ki podpirajo welfare reforme in single-issue kampanje) z namenom oblikovanja skupine ljudi s skupnim ciljem, koalicija med svojimi člani in v javnosti širi zgrešeno idejo, da ni nobene moralne razlike med nekom, ki s tem, da je nevegan namenoma izkorišča živali in nekom, ki s tem, da je vegan, tega ne počne. Te koalicije sporočajo, da je dejanje ne-jedenja, ne-oblačenja in ne-uporabe živali nepomembno oz. zanemarljivo pri zavzemanju za pravičnost v odnosu do živali. To dejansko preprečuje, da bi bilo veganstvo razpoznano kot moralna zahteva.

Ali je možno, da te kampanje ne bi promovirale izkoriščanja živali? Ne. Edini način, da te kampanje vzpostavijo nujno potrebne koalicije je s promoviranjem izkoriščanja živali. Ali bi welfaristi lahko preoblikovali te kampanje na način, da bi npr. promovirali welfare reformo s kampanjo, k izrecno pravi: »Zavzemamo se za uvedbo večjih kletk za kokoši nesnice, toda hkrati nasprotujemo vsakršnemu izkoriščanju živali, najsibo še tako "humano" ter smatramo veganstvo za moralni imperativ, toda naše zavzemanje za večje kletke je le začasni ukrep med pomikanjem proti odpravi vseh oblik izkoriščanja živali?« Ali bi welfaristi lahko promovirali single-issue kampanjo, ki izrecno pravi: »Vso ´hrano´ živalskega izvora smatramo za enako nepravično, vsa tovrstna ´hrana´ krši pravice živali in veganstvo vidimo kot moralno osnovo, toda trenutno se osredotočamo na račjo jetrno pašteto in takoj ko bomo dosegli njeno prepoved, se bomo osredotočili na drugo ´hrano´ živalskega izvora?« Vsekakor, welfaristi bi lahko izvajali takšne kampanje. Toda edini ljudje, ki bi jih podprli – donirali zanje - bi bili tisti, ki sprejemajo pravice živali. Takšne kampanje bi imele precej večjo moralno integriteto, a bi bile s stališča zbiranja finančnih sredstev popolnoma neučinkovite. In natanko to je tudi razlog zakaj nobena organizacija, društvo ali skupina zagovornikov živali še nikoli ni promovirala takšnih kampanj.  

Gary L. Francione
Anna Charlton

Odlomek iz knjige Animal Rights: The Abolitionist Approach (2015), stran 41-43

Prevod: Leon Kralj


******
Če še niste vegan, prosim postanite vegan. Veganstvo pomeni nenasilje. V prvi vrsti gre za nenasilje do drugih čutečih bitij, a tudi za nenasilje do Zemlje in do samega sebe.  

Če ste že vegan, potem izobražujte ostale ljudi o veganstvu. Toda najprej izobrazite sami sebe. Tukaj je povezava z informacijami, ki vam bodo pomagale kako začeti: 

Če so živali moralno pomembne, potem veganstvo ni le ena izmed možnosti - je nuja. Vsaka organizacija, društvo ali posameznik, ki trdi, da pripada gibanju za pravice živali, mora zavzeti jasno stališče, da je veganstvo moralni imperativ

Sprejemanje in zagovarjanje veganstva kot moralnega imperativa je skupaj s skrbjo za brezdomne ne-človeške begunce najpomembnejša oblika aktivizma, ki se je lahko lotite.


Vse o veganstvu:  www.howdoigovegan.com   

Sorodne teme (kliknite na povezavo):Ni komentarjev:

Objavite komentar