četrtek, 03. november 2016

Kratek povzetek problematike welfare in single-issue kampanj

Naše razpoznanje temeljne pravice živali do tega, da niso uporabljene kot lastnina, pomeni, da moramo odpraviti in ne zgolj regulirati institucionalizirano izkoriščanje živali. Abolicionisti zavračamo dve primarni obliki reguliranja izkoriščanja živali: welfare kampanje [kampanje za "dobrobit" živali; op.p.] in single-issue kampanje [kampanje, ki se osredotočajo le na posamično obliko izkoriščanja živali; op.p.].

Welfare kampanje si prizadevajo za bolj "humano" uporabo živali. Abolicionisti zavzemamo stališče, da če je uporaba živali moralno neupravičena, potem ne bi smeli zagovarjati domnevno bolj "humanega" kršenja temeljnih pravic. Če neupravičeni fizični napad na osebo predstavlja kršenje temeljnih pravic, potem ne bi smeli oglaševati kampanj za bolj "humane" neupravičene fizične napade.  

Nadalje, ker imajo v naši družbi živali status lastnine in ker zaščita interesov živali predstavlja strošek, so standardi ravnanja z živalmi zelo nizki in večinoma ne zahtevajo nič več kot to, da lastniki živalske lastnine [živinorejska, živilsko-predelovalna podjetja in klavnice; op.p.] ravnajo tako, kot bi bilo pričakovati od razumnega lastnika in ne zadajajo nepotrebne škode, ki bi zmanjšala vrednost njihove živalske lastnine.

Single-issue kampanje ciljajo na točno določene oblike izkoriščanja živali (npr. uporabo živali za krzno ali lov) ali pa se osredotočajo na izkoriščanje posameznih živali (npr. delfinov, slonov, psov). Te kampanje vedno posredno (in pogosto izrecno) sporočajo, da so ne-ciljne oblike izkoriščanja ali tiste oblike izkoriščanja, ki vključujejo druge, manj priljubljene živalske vrste, moralno manj sporne od tistih, ki so predmet kampanje, kar neobhodno sporoča, da so te preostale oblike izkoriščanja moralno "boljše".

Tako welfare kot single-issue kampanje dejansko promovirajo izkoriščanje živali, kar se posledično odraža v poslovnem sodelovanju med domnevnimi zagovorniki živali in institucionalnimi izkoriščevalci živali.


Prevod: Leon Kralj

******
Če še niste vegan, prosim postanite vegan. Veganstvo pomeni nenasilje. V prvi vrsti gre za nenasilje do drugih čutečih bitij, a tudi za nenasilje do Zemlje in do samega sebe.

Če ste že vegan, potem izobražujte ostale ljudi o veganstvu. Toda najprej izobrazite sami sebe. Tukaj je povezava z informacijami, ki vam bodo pomagale kako začeti: 

Če pravimo, da imajo živali moralno vrednost (če jih ne vidimo kot predmete), potem veganstvo ni le ena izmed možnosti – je nuja. Vsaka organizacija, društvo ali posameznik, ki trdi, da pripada gibanju za pravice živali, mora zavzeti jasno stališče, da je veganstvo moralni imperativ.

Vse o tem zakaj in kako postati vegan: www.howdoigovegan.com 

Sorodne teme (kliknite na povezavo):Ni komentarjev:

Objavite komentar