četrtek, 8. oktober 2015

Skrivno snemanje v klavnicah in na živinorejskih farmah - ali se s tem res preprečijo "zlorabe živali"?

Nekatere organizacije za "pravice" živali, kot na primer Mercy for Animals (MFA), Direct Action Everywhere (DxE), Animal Liberation Front (ALF), idr., redno izvajajo skrivna snemanja znotraj klavnic in objektov intenzivne reje živine. To naredijo tako, da se izdajajo za iskalce zaposlitve in ko dobijo delo v klavnici oz. na farmi, se opremijo z majhnimi kamerami ter snemajo dogajanje med delom. Pravijo, da to počnejo zato, da javnost seznanijo s krutostmi, ki se vršijo nad živalmi. 

Imam resne pomisleke glede tovrstnega aktivizma. Trdim, da le še bolj poglablja moralno zmedo v javnosti glede odnosa do živali in oddaljuje prizadevanja daleč stran od dokončne odprave izkoriščanja živali. 

Le kakšen pomen imajo tovrstne "tajne preiskave"? Kaj več naj bi še izvedeli poleg tega, da živali trpijo in umirajo v klavnicah? Vsi vemo, da je klavnica kraj smrti. To ni nobeno presenečenje. In sploh - če zagovarjamo stališče, da ni moč upravičiti izkoriščanja živali, kakšnemu namenu sploh služijo tovrstne "preiskave"? 

In ravno v tem je problem: če imamo "gibanje" za pravice živali, ki zavrača veganstvo kot moralno osnovo, ki se osredotoča izključno na zmanjševanje trpljenja živali ter promovira jajca iz "proste reje", meso "zadovoljno" izkoriščanih živali, ipd., potem smo priča "tajnim preiskavam", ki problematizirajo način izkoriščanja (namesto izkoriščanje samo). 

Tovrstne "tajne preiskave" predstavljajo idejo, ki pravi, da moramo izpostaviti "zlorabe", ki se vršijo v klavnicah in na farmah. Toda celotni proces je ena velika "zloraba". Ali obstaja kakšna razlika med zakonsko dovoljeno uporabo električne palice za pregon živali v klavniški prostor, in brco v živalki ni zakonsko dovoljena? Ne. 

Te preiskave pravijo, da je potrebno izpostaviti slaba "ravnanja", zato da lahko odpravimo "zlorabe". Novica: VSE je "zloraba"! In vsakdo, ki mu je mar za živali, ima na izbiro eno in samo eno iz tega izhajajočo razumno potezo - postati vegan ter izobraževati ostale ljudi o tem zakaj bi se morali odmakniti od izkoriščanja ranljivih in nemočnih.  

Poleg tega nekateri "zagovorniki živali", ki delujejo "pod krinko", osebno sodelujejo pri ubijanju živali in pri ostalih standardnih oblikah "mučenja", zato da lahko posnamejo video, ki je podlaga za zbiranje donacij svojih organizacij za "pravice" živali. 

Ko "gibanje za pravičnost" dopušča in spodbuja "zagovornike živali", da ubijajo živali z namenom, da jim pomagajo, dobimo "gibanje", ki je v najboljšem primeru globoko zmedeno. 

Posledica razkritja skrivnih snemanj je bila, da je mesna/mlečna/perutninska industrija dosegla zakonsko prepoved tovrstnega snemanja znotraj farm in klavnic, oziroma t.i. "Ag Gag Law" (AG). To je pomenilo, da je bil kazensko odgovoren vsak, ki so ga našli med snemanjem. Na ta način je v zaporih pristalo precej "aktivistov". Tem dogodkom so nato sledili množični upori organizacij za pravice živali, ki so izvajale številne javne kampanje za ukinitev zakona AG. 

Ponovno: 
Sem odločno proti tem kampanjam, ki jih izvajajo "zagovorniki živali", čeravno seveda iz povsem drugačnih razlogov kot industrija. Imam resne pomisleke glede zakonskega preganjanja aktivistov, ki objavljajo skrivne posnetke iz klavnic, toda izključno iz enega samega razloga - zato, ker sem odločno proti zatiranju svobode govora. A če poslušamo izjave organizacij Mercy for Animals, DxE, ALF in ostalih, ki izvajajo tovrstne akcije, lahko dobimo občutek, da predstavlja uvedba zakona AG pogrom za gibanje za pravice živali.

Trdim, da to ni res:
  
1.) Ne potrebujemo še več posnetkov iz klavnic, imamo jih več kot dovolj na razpolago. Le kaj novega in bistvenega naj bi sploh odkrile tovrstne skrivne preiskave v klavnicah?? Da tam ubijajo živali? To že vemo. In ubijanje živali je vse kar rabimo vedeti za to, da zavzamemo moralno stališče. 

2.) Še pomembnejše pa je sledeče:
V večini primerov je v ozadju nasprotovanja AG zakonu to, da potrebujejo organizacije za pravice živali Mercy for Animals, DxE, ipd., nenehen dotok skrivnih razkrinkanj, zato da lahko nadaljujejo s promoviranjem ideje, da obstajajo "odgovorne" farme in "neodgovorne" farme, da obstajajo "neprimerni" tretmaji in "primerni" tretmaji. 
Se pravi, te organizacije posnamejo nekega klavniškega delavca, ki se grozljivo izživlja nad živalmi. To sproži njihovo novo veliko kampanjo, češ »ta klavnica ne dela po pravilih«. Klavniški obrat nato reče »se opravičujemo, ne bomo več!« in poskrbi za "kozmetične popravke" ter nemoteno obratuje naprej. Nato aktivisti razglasijo "zmago" in zatrdijo, da so preprečili nadaljnje "zlorabe" živali. Tudi, če je na primer farma ali klavnica strogo kaznovana in je celo prisiljena zapreti svoj obrat, se na ta račun poveča povpraševanje mesa (ali česarkoli že) v sosednji farmi oz. klavnici. Javnost je tako pomirjena, da organizacije za pravice živali skrbijo za to, da se z živalmi ravna "humano" in mirno nadaljuje s kupovanjem živil živalskega izvora.

Gre za "win – win" situacijo:
Organizacije za pravice živali dobijo vsesplošno javno odobravanje in pohvalo, in kar je še pomembneje – donacije. Javnost pa dobi moralni odpustek za nadaljevanje konzumiranja živalskih izdelkov.   

Le živali so na izgubi. Zanje se trpljenje in ubijanje nemoteno nadaljuje. 

Doseči je treba, da ljudje začnejo razmišljati drugače o etiki v odnosu do živali – da uskladijo lastne vrednote z lastnimi dejanji. Odvrniti jih moramo od osredotočanja na način izkoriščanja živali in od prepričanja, da obstajajo "slabe" in "dobre" prakse izkoriščanja. Predstaviti jim je treba dejstvo, da ne moremo nikakor upravičiti uporabe živali. Pika. Ljudem je potrebno razodeti, da že tako ali tako sprejemajo moralno načelo, ki pravi, da potrebujemo "tehten" razlog za zadajanje trpljenja in smrti živalim, pri čemer se (gurmanski) užitek, zabava ali navada ne morejo šteti med "tehtne" razloge, enako kot to velja za katerokoli človeško nemoralno dejavnost (posilstvo, pedofilija, ipd.), ki je povzročena iz golega užitka, zabave ali navade. To nas vodi do zaključka, da ni moč upravičiti uporabe živali, pri čemer naše lastno spoznanje, da so živali moralno pomembne, pomeni, da ne moremo več jesti mesa, mlečnih izdelkov ali jajc, četudi imajo oznako "humane vzreje", ki je opevana s strani praktično vseh največjih organizacij za pravice živali. 

***************  
Če še niste vegani, prosim postanite vegani. Veganstvo pomeni nenasilje. V prvi vrsti gre za nenasilje do drugih čutečih bitij, a tudi za nenasilje do okolja in navsezadnje do samega sebe.
Če imajo živali moralno vrednost (če niso predmeti), potem veganstvo ni le ena izmed možnosti - je nuja. Vsaka organizacija ali društvo, ki trdi, da pripada gibanju za pravice živali, bi moralo zavzeti jasno stališče, da je veganstvo moralni imperativNi komentarjev:

Objavite komentar