sreda, 4. maj 2016

Mi gremo v novo smer. Greste z nami?

Zagovorniki "animal welfare" gibanja, ki promovirajo jajca "proste reje" in ostale oblike "srečnega izkoriščanja" živali, pogostokrat namigujejo, da je abolicionistični pristop omejen in ne ponuja učinkovitih rešitev, medtem ko naj bi imele welfare reforme širši in večji učinek.

Temu bi sicer rekel nesmisel, a to bi bila žalitev pojma nesmiselnost.

Razmislite o tem.

Prvič, predstavljajte si kakšen učinek bi bil, če bi vse te velike welfare organizacije kot moralno osnovo promovirale veganstvo, namesto da promovirajo "prosto rejo", "rejo brez ograd", "brezmesno to" in "vege/vedži tisto".

Predstavljajte si kakšne posledice bi bile, če bi bili vsi ti milijoni evrov, ki jih te organizacije porabijo za promoviranje welfare reform in "srečnega izkoriščanja", namesto tega porabljeni za podajanje jasnega, nedvoumnega veganskega sporočila, da priznavanje moralne vrednosti živalim pomeni, da jih ne smemo jesti, se vanje oblačiti ali jih kakorkoli drugače izkoriščati in uporabljati, pa najsibo še tako "humano". Samo zamislite si, do kakšne spremembe družbenega diskurza v zvezi z etiko v odnosu do živali bi s tem prišlo.

Drugič, leta 2016 ima vsakdo med nami moč, da doseže mnogo ljudi. Sem le ena oseba. V lasti nimam nobene organizacije. In nimam nobenih zaposlenih. Vsakdo med nami lahko izobrazi ogromno ljudi!

Tretjič, nikoli ne podcenjujte učinka ustvarjalnega in nenasilnega zagovarjanja veganstva v okviru pogovora z majhno skupinico ljudi. Celo na tej ravni bo vaš učinek daljnosežen.    

Četrtič, glavni učinek gibanja, ki zagovarja welfare reforme/"srečno izkoriščanje" se kaže v tem, da omogoča javnosti, da se počuti bolje ob nadaljnjem izkoriščanju živali. Kakršnokoli drugačno sklepanje bi bilo nelogično. Bi mar industrija, ki izkorišča živali, investirala v "srečno izkoriščanje" (kot to počne dandanes), če si od tega dolgoročno ne bi obetala koristi? Nikakor! Bi mar industrija, ki izkorišča živali, šla v prenovo standardov v smeri "srečnega izkoriščanja", če bi to povzročilo njihov stečaj (kot namigujejo zagovorniki welfare reform)? Seveda ne! Mar trgovska veriga Whole Foods meni, da bo njihov program 5-stopenjske lestvice "dobrobiti" živali, ki ga oglašujejo welfaristi kot "pionirskega", vodil do veganstva in s tem povzročil upad njihove prodaje mesa/mlečnih izdekov/jajc? Ah, dajte no. Lepo vas prosim, zresnite se malo!

Petič, poglejte kakšen učinek je imelo abolicionistično gibanje samo v zadnjih nekaj letih. Brez podpore kakršnekoli velike organizacije in brez zbiranja donacij, se gibanje, ki naslavlja srž problematike izkoriščanja živali, širi po vsem svetu. Spremenili smo vsebino diskurza znotraj obstoječega "mainstream" gibanja – problem ni način izkoriščanja živali, temveč to, da jih sploh izkoriščamo. In to razpravo lahko razširimo na celotno družbo. Na žalost največjo oviro predstavljajo ravno "zagovorniki živali" oz. zagovorniki "welfare izdaje živali" [po novem t.i. "new welfare"; op.p.], ki nadzirajo vse velike in vplivne organizacije in so osnovali dejanska zavezništva z industrijo izkoriščanja živali.  

Izberete lahko bodisi promoviranje pravic živali bodisi promoviranje "srečnega izkoriščanja". Tretja možnost ne obstaja. Nikar ne izberite slednjega samo zato ker vas welfaristi prepričujejo, da nič drugega ne bo učinkovito pomagalo živalim. To je čista zmota – v vseh ozirih!

*******
Če še niste vegan, prosim postanite vegan. Veganstvo pomeni nenasilje. V prvi vrsti gre za nenasilje do drugih čutečih bitij, a tudi za nenasilje do Zemlje in do samega sebe.  

In nikoli, zares nikoli, ne nasedite nerazumni ideji, ki pravi, da moramo promovirati "srečno/humano izkoriščanje" živali ali postopne "majhne korake", zato da ljudi pripravimo do veganstva. V resnici je ravno obratno: celotna "industrija srečnega izkoriščanja živali" ima en sam cilj – pripraviti ljudi do tega, da nimajo slabe vesti oz. da se v moralnem smislu počutijo pomirjene ob konzumiranju živalskih proizvodov.

Če so živali moralno pomembne, potem veganstvo ni le ena izmed možnosti - je nuja. Vsaka organizacija, društvo ali posameznik, ki trdi, da pripada gibanju za pravice živali, mora zavzeti jasno stališče, da je veganstvo moralni imperativ. 

Gary L. Francione
Board of Governors Distinguished Professor of Law, Rutgers University

Vse o tem ZAKAJ in KAKO postati vegan:  

Prevod: Leon Kralj


Sorodne teme (kliknite na povezavo):Ni komentarjev:

Objavite komentar