nedelja, 20. avgust 2017

Nekaj misli o pomenu izraza "vegan"

18. oktober, 2009 /avtor Gary L. Francione

Obstaja čedalje več debat okoli tega kaj pomeni izraz "vegan".

Najmanj kar pomeni "veganstvo" je, da ne ješ mesa, mlečnih izdelkov ali drugih živil živalskega izvora. V tem smislu "vegan" pomeni "veganska dieta". Donald Watson, ki je prvotno skoval termin "vegan", je imel prav to v mislih, ko je npr. govoril: »Vsakdo je lahko na veganski dieti.«

Različni ljudje imajo lahko različne razloge za to, da jedo vegansko – etične/duhovne, zdravstvene ali okoljske. Tisti, ki jedo vegansko, se lahko, iz različnih razlogov, ki presegajo dieto, ogibajo tudi uporabljanja drugih živalskih proizvodov. Na primer, nekdo, ki zasleduje vegansko dieto, lahko hkrati tudi ne nanaša živalskih proizvodov na svojo kožo iz zdravstvenih razlogov - proizvodi, nanešeni na kožo, se vpijajo v telo. Nekdo, ki zasleduje vegansko dieto iz okoljskih razlogov, lahko hkrati tudi ne nosi določenih živalskih proizvodov zaradi vpliva na okolje, ki nastane pri proizvodnji določenega izdelka.

Tisti, ki se začno prehranjevati vegansko iz etičnih/duhovnih razlogov, lahko prav tako spadajo v različne kategorije. Nekateri vidijo svojo vegansko dieto kot način za zmanjševanje trpljenja živali. Ti ljudje ubijanja živali za človekovo uporabo samega po sebi ne vidijo kot moralno spornega, pač pa zgolj menijo, da živalim ni prav zadajati trpljenja in se zaradi tega izogibajo jedenju in uporabi živalskih proizvodov. Če bi obstajal neboleč način za vzrejanje in zakol živali za človekovo uporabo, tovrstni etični vegani ne bi nasprotovali uporabi živali. Takšni ljudje niso nujno – in običajno tudi niso – za to, da bi se odpravilo izkoriščanje živali, pač pa si prizadevajo za regulacijske reforme, za katere verjamejo (zgrešeno, po mojem mnenju), da bodo zmanjšale trpljenje živali.  

Izraz "etično veganstvo", ki ga sam uporabljam izmenjaje z izrazom "abolicionistično veganstvo", sega preko veganske diete in zavrača tako neposredno uživanje živali, kot katerokoli drugo obliko uporabe živali. Etični vegan se drži veganske diete in zavrača uživanje živil živalskega izvora, a hkrati tudi ne nosi oz. ne uporablja nobenih drugih živalskih proizvodov. Etični vegan zavrača poblagovljenje živali kot lastnino. Etični vegan stremi k odpravi izkoriščanja živali. Poleg tega etični vegani tudi prepoznavajo, da na živinoreji temelječe kmetijstvo škoduje tako živalim kot ljudem in vidijo povezavo med pravicami živali in človekovimi pravicami. Etično veganstvo je moralna osnova gibanja za pravice živali. Etično veganstvo predstavlja zavezo k nenasilju v vsakodnevnem življenju posameznika.    

Po mojih izkušnjah je etično veganstvo edini pristop, ki se odraža v doslednem vedenju. Tisti ljudje, ki so postali vegani izključno iz zdravstvenih razlogov, pogosto "goljufajo", nič drugače kot tisti, ki so na katerikoli dieti iz zdravstvenih razlogov. Vegani iz okoljskih razlogov ne le, da se znajo pregrešiti, pač pa se lahko celo odločijo, da ima nek živalski proizvod manj škodljive posledice za okolje kot ne-živalski proizvodi. Nekdo, ki vidi veganstvo le kot način za zmanjševanje trpljenja živali, se lahko celo odloči pojesti in uporabiti živalski proizvod, če oceni, da bi s tem povzročil manj trpljenja, kot če ga ne bi. Na primer, nekateri, kot recimo t.i. "oče modernega gibanja za pravice živali" Peter Singer in drugi, trdijo, da bi morali jesti živalske proizvode, če bi zaradi naše odklonitve le-teh ostali ljudje okoli nas mislili, da je veganstvo prezahtevno ter bili zaradi tega odvrnjeni od morebitnega razmišljanja o veganstvu. Takšni vegani nato postanejo "fleksibilni" vegani, kar (po mojem mnenju) pomeni, da v resnici niso vegani. Etični vegan vidi veganstvo kot celokupen pristop k življenju – filozofijo življenja – in ne kot zgolj stvar načina življenja.

Še zadnji komentar (za zdaj): zaskrbljenost za zdravje in okolje ima lahko tudi moralni vidik. Na primer, tisti, ki zasledujejo vegansko dieto, lahko to počno zavoljo tega, ker verjamejo, da predstavlja zadajanje fizične škode svojemu telesu preko uživanja živil živalskega izvora eno izmed oblik nasilja (nasilje nad samim seboj) in je zato nemoralno. Tisti, ki se držijo veganske diete oz. se ogibajo uporabe živalskih proizvodov iz okoljskih razlogov, lahko to počno ne iz utilitarističnih vzgibov za zaščito okolja, pač pa zato, ker verjamejo, da imajo okoljske posledice neposreden vpliv na ljudi in živali in kršijo pravice teh čutečih bitij. Etični oz. abolicionistični vegan, ki smatra vsakršno uživanje oz. uporabljanje živalskih proizvodov za kršitev pravic živali, se lahko izogiba živalskim proizvodom tudi iz zdravstvenih in okoljskih razlogov.  

Če povzamem, ljudje so lahko vegani iz različnih razlogov. V mojih očeh je etično oz. abolicionistično veganstvo edini pristop, ki se odraža v doslednem vedenju. A vsekakor je treba biti jasen, da nobena oblika veganstva ni skladna z jedenjem nobenega živila živalskega izvora. Skratka, zasledovati "vegansko dieto" je minimalni pogoj oz. pomen izraza "vegan". Iz mojega zornega kota je "vegan" tisti, ki ne jé, ne uporablja in se ne oblači v noben živalski proizvod. Pravilno je tudi reči, da oseba, ki ne jé živil živalskega izvora, zasleduje "vegansko dieto". Odsotnost živil živalskega izvora govori izrecno le o dieti. Kot sem že povedal zgoraj, "fleksibilnih" veganov ne smatram za vegane, saj se, po definiciji, ne držijo niti veganske diete.

V prihodnje nameravam še pisati o tej temi. 

Če še niste vegan, postanite vegan. Je zelo enostavno, boljše za vaše zdravje in okolje, a najpomembneje - je moralno pravilna odločitev.

Gary L. Francione
© 2009 Gary L. Francione
  
Prevod: Leon Kralj


******
Če ste že vegan, prosim izobražujte ostale ljudi o veganstvu kot moralni osnovi. Toda najprej izobrazite sami sebe. Predlagam, da začnete tukaj: http://leonkralj.blogspot.si/2016/04/ali-prvic-slisite-za-izraz.html  

Če pravimo, da imajo živali moralno vrednost (če niso zgolj predmeti), potem veganstvo ni le ena izmed možnosti - je nuja. Vsaka organizacija, društvo ali posameznik, ki trdi, da pripada gibanju za pravice živali, mora zavzeti jasno stališče, da je veganstvo moralni imperativ. Nikoli ne nasedite nerazumni ideji, ki pravi, da moramo promovirati "srečno/humano izkoriščanje" živali ali postopne "majhne korake", da ljudi pripravimo do veganstva. V resnici je ravno obratno: celotna "industrija srečnega izkoriščanja živali" ima en sam cilj – pripraviti ljudi do tega, da nimajo slabe vesti ob tem ko izkoriščajo živali. 

Sorodne teme (kliknite na povezavo):
3. Svetovni dan veganstva (avtor Leon Kralj)
Ni komentarjev:

Objavite komentar