nedelja, 12. november 2017

"Vegi-vegan" - še več specističnega nesmisla: Drugi del odgovora za Sivarama Svamija


V popularnem videoposnetku, ki se je 2. septembra 2017 pojavil na Facebooku in ki promovira zgrešeni pojem "ahimsa mleko" kot mleko primerno za vegane [ahimsa pomeni nenasilje; op.p.], je Sivarama Svami, eden izmed izključno moške skupine gurujev Skupnosti za zavest Krišne (ISKCON, znane kot gibanje Hare Krišna), samega sebe označil za "vegi-vegana". To kar misli reči s tem je, da ne uživa konvencionalnega mleka in mlečnih izdelkov zaradi krutosti do živali, ki jo vsebuje njegova proizvodnja, a uživa "ahimsa mleko", takrat ko ima dostop do njega. Na srečanju, na katerem je leta 2013 sodelovalo 80 evropskih ISKCON voditeljev in na katerem so razpravljali o tem ali piti mleko ali ne, je anketa med prisotnimi pokazala, da jih 23% zavzema enako stališče – da v kolikor nimajo dostopa do mleka "zaščitenih" krav, torej takšnih krav, ki so vzrejene in rejene na Hare Krišna kmetijah za t.i. "ahimsa mleko", potem sploh ne bodo pili mleka. In kot to razumem sama, z ozirom na moje raziskovanje ISKCON gradiva po internetu, večina tistih – a ne vsi – v skupnosti ISKCON, ki sami sebe imenujejo "vegani", uporabljajo ta izraz na takšen način. Ne zavračajo konzumiranja mleka kot takega; zavračajo le standardno, konvencionalno pridelano mleko. In glede na to, da "ahimsa mleko" ni široko dostopno, potemtakem, razen če ne živijo v bližini Hare Krišna kmetije, ki proizvaja takšno mleko, večinoma ne uživajo nobenega mleka in mlečnih izdelkov. Če se pojavi priložnost za konzumiranje "ahimsa mleka", ne vidijo nobenih težav glede zaužitja le-tega.

(Preberite si Prvi del odgovora za Sivarama Svamija tukaj)

Takšna uporaba termina "vegan" je napačna in zavajajoča. Je ponaredek njegovega pravega pomena, ki ponazarja ne-jedenje živali, ne-oblačenje vanje in njihovo ne-uporabljanje, kolikor je to praktično izvedljivo. Abolicionistični vegani trdimo, da je veganstvo moralni imperativ, kar vključuje celokupno zavračanje kršenja temeljnih pravic živali. Kršenje pravic predstavljajo vse oblike uporabe živali, ne glede na način ravnanja z njimi. Abolicionistično veganstvo vsebuje brezpogojno zasledovanje absolutnega moralnega načela, ki pravi, da ni prav uporabljati čutečih ne-človeških oseb kot stvari oz. kot vir za ljudi. To ni nekaj kar bi bilo stvar poljubne izbire, odvisne od priročnosti in situacije, kot npr. ali imamo na dosegu roke "srečne" oz. "svete" živalske proizvode.  

"Vegi-vegan" je še posebej nesmiseln izraz tudi zato, ker nimata v moralnem smislu vegetarijanstvo in veganstvo prav nič skupnega in se ju nikoli ne bi smelo enačiti. Lakto-vegetarijanstvo je le še ena izmed oblik neveganstva. Reči, da je nekdo "vegi-vegan" je torej enako nesmiselno kot bi rekli, da je nekdo neveganski-vegan. Je podobno nesmiselno in protislovno, kot bi rekli, da je nekdo "ateistični-vernik". Si bodisi eno bodisi drugo; ni mogoče biti oboje, ko pa sta vendar obe kategoriji medsebojno izključujoči. To, kar pravi zase Sivarama Svami, se v ničemer ne razlikuje od tega, če bi nekdo rekel, da je "vegi-vegan" zato, ker uživa le "humano" proizvedena jajca oz. kakšno drugo živilo živalskega izvora.   

Nobene moralne razlike ni med uživanjem mesa in mlečnih izdelkov – vključno z "ahimsa" mlekom – kajti pri obojem gre za uporabljanje živali izključno kot vira za ljudi, in nobenega od teh izdelkov ni mogoče proizvesti brez nasilja, celo v najbolj "humanih" pogojih. Če je nekdo samo delni "vegan" v odvisnosti od priložnosti za uživanje "srečnega" ali "svetega" mleka, potem ta oseba ni vegan. Je neveganski fleksitarijanec. To pomeni, da je izkoriščevalec živali. Kot sem nekoč že citirala Garyja Francioneja, ki je dejal: »Obstaja veganstvo in obstaja izkoriščanje živali. Tretja možnost ne obstaja. Če nisi vegan, potem neposredno sodeluješ pri izkoriščanju živali.« Pripadniki ISKCON in ostali lakto-vegetarijanci bi morali zavrniti idejo, da je veganstvo moralno zamenljivo z neveganskimi pristopi kot so vegetarijanstvo, redukcitarijanstvo, "ahimsa mleko" in ostale oblike "srečnega", "svetega", "sočutnega" ali "zmanjšanega" izkoriščanja, ki je vse po vrsti še vedno izkoriščanje in se osredotoča na zmanjševanje trpljenja, namesto na spoštovanje temeljnih pravic. Nujno je, da ljudje sprejmejo veganstvo kot temeljno načelo pravičnosti in nenasilja, ne pa le kot enega izmed načinov za zmanjševanje trpljenja

Bodimo karseda jasni: "ahimsa mleko" ne obstaja. Vsi živalski proizvodi vsebujejo himso – nasilje. Vsakdo, ki trdi drugače, je bodisi nepoučen bodisi nepošten. In to velja tudi za tiste, ki nosijo oranžne halje in uporabljajo naziv "Svami". Če se strinjamo s tem, da uporabljati ne-človeške osebe kot predmete neobhodno vključuje izkoriščanje oz. škodovanje, temu logično sledi, da ni mogoče proizvesti "ahimsa mleka". Ni mogoče dobiti "ahimsa" proizvoda iz postopkov, ki že sami po sebi predstavljajo nasilje. In samo zato ker je nekdo na položaju duhovne avtoritete, to še ne pomeni, da je moralno nezmotljiv, ali da se ga ne sme opozoriti, ko naredi napako. Ravno nasprotno, takšnega človeka je potrebno resno soočiti z njegovim specizmom [specizem je diskriminacija na podlagi vrste; op.p.], zato ker lahko s svojim vplivom stori veliko škode, s tem ko zavaja druge. 

Sivarama Svami je bodisi resnično nepoučen glede tega kaj pomeni izraz "vegan", bodisi namerno zavaja ljudi da lahko veganstvo vključuje uživanje določenih živalskih proizvodov. Vse skupaj izkrivlja in ponižuje celoten koncept veganstva. To zaseje le še več zmede v družbi, ki je že tako ali tako zasičena z zmedo, zahvaljujoč velikim dobičkonosnim organizacijam za živali, izmed katerih nobena ne promovira veganstva kot moralnega imperativa. In zdaj lahko izrazom "veg", "veg*n", "vegi", "vegan do 18.ure", "cheegan", "rastlinsko-močan", "anti-karnist" in ostalim nesmiselnim izrazom, dodamo še bedastega "vegi-vegan" za nadaljnje zamegljevanje nečesa, kar mora biti zelo jasen koncept: veganstvo. Veganstvo kot moralna osnova je najmanj kar dolgujemo živalim v smislu pravičnosti.  

Vse kar Sivarama Svami dosega s posluževanjem izraza "vegi-vegan", je nadaljnja krepitev lastniškega statusa živali - da so živali zgolj stvari, ki jih posedujemo in izkoriščamo kot surovino. Ta izraz popolnoma zanika njihovo osebnost kot čutečih bitij, ki imajo inherentno [sebi lastno; op.p.] vrednost, ne pa zgolj nominalno vrednost, osnovano na izdelkih, za proizvodnjo katerih so izkoriščane. Ignorira njihove interese in promovira kršenje njihovih temeljnih pravic.  

Popolnoma izkrivljeno je povezovati oz. združevati veganstvo z lakto-vegetarijanstvom, ne glede na to ali slednje vsebuje standardno, konvencionalno pridelano mleko ali tako imenovano "ahimsa mleko". Donald Watson, ki je leta 1944 ustanovil društvo Vegan Society, je skoval izraz "vegan" z zelo jasno namero, da loči prakso izogibanja vsem živalskim proizvodom od lakto-vegetarijanstva (in ovo-vegetarijanstva). "Vegi-vegan" predstavlja nazadovanje in želi negirati to razliko. To pomeni, da daje veganstvo v nič in pomaga ohranjati status-quo paradigme, ki je odgovorna za smrt 60 milijard kopenskih živali in približno bilijon morskih živali, kolikor jih je vsako leto po nepotrebnem ubitih zgolj za hrano. Govorim o paradigmi "srečnega" izkoriščanja oz. ideji, da je moralno sprejemljivo izkoriščati živali vse dokler počnemo to "humano". Gre za paradigmo, ki jo promovirajo vse organizacije in društva za živali [vključno s slovenskimi; glejte tukaj, tukaj, tukaj in tukaj; op.p.] in to je nikoli končana katastrofa za živali, saj legitimira njihovo izkoriščanje. Če Sivarama Svami zares obsoja vso to gromozansko količino trpinčenja in nasilnega ubijanja živali, kot trdi v najnovejšem videu iz 16. septembra z naslovom "Ne bodite del tega", potem mora prenehati sodelovati in prenehati promovirati "srečno-sveto" izkoriščanje. Skratka, on sam mora prenehati biti "del tega" in postati zgled. V nasprotnem primeru je njegova verodostojnost na nuli.  

Trenutno kaže Sivarama Svami svojo usklajenost s korporacijskimi welfare organizacijami za živali, saj v komentarjih pod svojim zadnjim videom usmerja gledalce k organizaciji PETA. PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) je organizacija, ki hvali in podeljuje priznanja prodajalcem mesa in ostalih živalskih proizvodov "srečno" izkoriščanih živali, kot je McDonalds. Priznanje je podelila tudi oblikovalki klavnic, gospe Temple Grandin, ki svojo pošastno napravo klanja imenuje "stopnišče do nebes". Tukaj si lahko preberete kako podjetje Bell & Evans, vodilni korporacijski ubijalec piščancev, ponuja na ogled izjavo predsednice PETA Ingrid Newkirk, ki se navdušuje nad njihovo uvedbo zadušitve s plinom za piščance, z namenom promocije svojih piščančjih trupel, s popolno odobritvijo organizacije PETA:

PETA ... meni, da Bell & Evans nenehno dviguje merilo uspešnosti za celotno perutninsko industrijo: »Bell & Evans kaže, da lahko prizadevanje za dobrobit živali in dober posel delujeta z roko v roki ... in z upoštevanjem potrošnikovih želja je Bell & Evans postavil nov standard za industrijo dobaviteljev piščancev.« - Ingrid Newkirk, predsednica PETA  


In tukaj nas Bell & Evans znova seznanja s tem, da PETA (skupaj s Temple Grandin in organizacijo HSUS) odobrava njihovo ubijanje piščancev z zadušitvijo s plinom.

Povedano drugače, PETA, enako kot vse ostale korporacijske organizacije za živali, se združuje s korporacijskimi izkoriščevalci živali, z namenom, da jim pomaga prodajati njihove proizvode "srečno" izkoriščanih živali. Glede na to, da je Sivarama Svami tudi sam promotor "srečnega" izkoriščanja živali v obliki "ahimsa mleka", je njegovo usmerjanje gledalcev k organizaciji PETA docela skladno s tem. Toda kaže na hipokrizijo njegovega navideznega objokovanja množičnega ubijanja živali, ki ga aktivno podpira ta moralno obubožani in zgrešeni pristop.  

PETA se tudi redno poslužuje seksizma pri zbiranju finančnih sredstev in zavrača opozarjanje na to, da vse dokler so ženske obravnavane kot meso, bodo tudi živali obravnavane kot meso. PETA tudi sama neposredno škoduje živalim, ko jih v velikem številu ubija v svojem "zavetišču" v Virginiji. Tukaj si lahko preberete, kako PETA že desetletja ubija po cca. 2000 živali letno, med katerimi je večina zdravih živali, primernih za posvojitev.      

Sivarama Svami poleg tega ponuja povezavo do "Vegetarian Times", spletnega časopisa z recepti, ki vsebujejo mleko in jajca – proizvode, ki neobhodno vključujejo trpinčenje in ubijanje živali in se v ničemer ne razlikujejo od mesa.  

Sivarama Svami je očitno bodisi zelo zmeden, ali pa, enako kot korporacijske dobičkonosne organizacije, govori eno medtem ko dela drugo – promovira ravno tisto, čemur pravi, da nasprotuje. Če gre zgolj za nepoučenost o teh stvareh, navkljub današnjemu enostavnemu dostopu do informacij, ali za nepoučenost o pomenu besede "vegan" v kombinaciji s splošnim pomanjkanjem znanja o etiki v odnosu do živali, bi moral nemudoma prenehati objavljati sleparske videoposnetke po medmrežju ter se najprej pričeti izobraževati, preden se okliče za učitelja o zaščiti živali. Potegovanje za pravičnost do živali je resna stvar in zahteva resen pristop. Abolicionistični pristop resno jemlje potegovanje za pravičnost do živali, in vsakdo, ki je zainteresiran ter želi izvedeti več, lahko začne tukaj.  

Če sklenem, to kar počne Sivarama Svami, ko v sklopu zavzemanja za laž "ahimsa mleka" promovira protislovno idejo, da je lahko nekdo "vegi-vegan", je kontraproduktivno pravičnosti do živali in spodkopava delo abolicionističnih veganov, ki izobražujejo javnost. Upam, da bo resno razmislil in opustil "vegi" ter postal vegan.       

********

Linda McKenzie

Za vse informacije o tem kako postati vegan, prosim obiščite tole stran.

Tako ta esej, kot ostali, ki bodo sledili, črpajo iz etične teorije profesorja Garyja Francioneja, ustanovitelja abolicionističnega pristopa k pravicam živali.

Zahvaljujem se mojemu dragemu abolicionističnemu prijatelju, Balintu Balasi, za njegove povratne informacije in predloge.

Prevod: Leon Kralj


Sorodne teme (kliknite na povezavo)


Ni komentarjev:

Objavite komentar